Akcia Študuj dopravu

– Letisko M. R. Štefánika sa zúčastnilo skvelej akcie Študuj dopravu, ktorú zorganizovalo MD SR. Podujatie bolo určené pre študentov základných a stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o štúdium na stredných odborných školách a vysokých školách v oblasti dopravy a poštových služieb.

Akcia Študuj dopravu

Akciu slávnostne otvorila príhovorom štátna tajomníčka Ministerstva Dopravy SR Denisa Žiláková. Za bratislavské letisko sa podujatia zúčastnil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Dušan Novota. Pre študentov malo Letisko M. R. Štefánika pripravené nielen zaujímavé informácie z oblasti práce v civilnom letectve ale aj kvízové otázky a samozrejme aj odmeny.