Školenie DOPRAVNÝ PORIADOK

ŠKOLENIE DOPRAVNÝ PORIADOK/PEŠÍ PRECHOD

Registrácia na školenie:           7.45 h – 7.55 h, galéria odletového terminálu

Čas školenia:                                8.00 h – 10.00 h

Ukončenie školenia:                  bez testu

Platnosť školenia:                       jednorazové

Praktický tréning:                       nevyžaduje sa

 

DOPRAVNÝ PORIADOK/VODIČ APRON

Školenie potrebné na pohyb autom po odbavovacej ploche APN.

Registrácia na školenie:           8.45 h – 8.55 h, galéria odletového terminálu

Čas školenia:                                9.00 h – 13.00 h

Ukončenie školenia:                  písomný test

                                                            minimálna požadovaná úspešnosť testu je 80 %

Platnosť školenia:                       24 mesiacov

Praktický tréning:                        áno/nový a exspirovaný vodič

 

Formuláre:

Proces zaškoľovania vodičov na BTS

Protokol praktického výcviku – vodič APN

Protokol praktického výcviku – vodič PRP

Protokol praktického výcviku – vodič LVP

Záznam samostatne vykonaných jázd – vodič APN/PRP