Informácie

V súlade s požiadavkami národnej a medzinárodnej legislatívy, ako aj z dôvodu zaistenia vysokej úrovne prevádzkovej bezpečnosti na letisku, poskytuje Letisko M. R. Štefánika výcviky pre zamestnancov subjektov a organizácií, ktoré sa dočasne a/alebo trvalo podieľajú na prevádzke alebo údržbe letiska a ktorí v rámci výkonu svojich pracovných činností vyžadujú peší prechod alebo presun vozidlami a špeciálnymi mechanizmami v letovej časti letiska.

Informácie o termínoch, rozsahu, obsahu a skladbe potrebných školení získate na odbore ľudských zdrojov.

KONTAKTY

  • [email protected]

  • prihlasovanie na školenia, termíny, fakturácia:
    +421 2 3303 3121

  • informácie o školeniach:  +421 2 3303 3139

 

PREVÁDZKOVÁ DOBA

pracovisko vzdelávanie 

Pondelok

od 09:00 hod. - do 14:30 hod.

Utorok

od 09:00 hod. - do 14:30 hod.

Streda

od 09:00 hod. - do 14:30 hod.

Štvrtok

od 09:00 hod. - do 14:30 hod.

Piatok

nestránkový deň

Kancelária sa nachádza na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave, v administratívnej časti budovy, na prvom poschodí, číslo dverí 2.037.