Zakázané predmety - často kladené otázky

Preprava predmetov v príručnej alebo podanej batožine cestujúcich

PRÍRUČNÁ BATOŽINA PODANÁ BATOŽINA

Akumulátorové pracovné náradie (vŕtačky, skrutkovače)

V prípade prepravy v podanej batožine, musia byť zariadenia prepravované bez batérií. 

Batérie musia byť prepravované oddelene od zariadenia v príručnej batožine.

Nie Áno

Alkoholické nápoje

Alkoholické nápoje zabalené v originálnom balení s objemom alkoholu od 24% do 70%.

V prípade prepravy v príručnej batožine, je potrebné dodržať maximálny objemový limit na prepravu tekutín.

 

Preprava v podanej batožine

Maximálne povolené množstvo alkoholických nápojov je 5 litrov/1 osobu. Alkoholické nápoje obsahujúce 24% alkoholu a menej prepravované v podanej batožine nepodliehajú žiadnym obmedzeniam.

Áno Áno

Barle a palice, ktoré slúžia ako zdravotné pomôcky

Áno Áno

Batérie, powerbanky, akumulátory 

Všetky druhy batérií  musia byť prepravované oddelene  od zariadenia (tj. individuálne chránené, aby sa predišlo skratu) v príručnej batožine. 

Obsah lítia - v kovových batériách nesmie presiahnuť 2 g. Výkon lítium – iónových batérií nesmie presiahnuť 100 Wh (maximálne množstevné obmedzenie je 20 kusov náhradných batérií/1 osobu). 

Batérie bez rizika vyliatia s max. napätím 12 V a max. výkonom 100 Wh (maximálne množstevné obmedzenie 2 náhradné batérie/1 osobu). 

Powerbanky sa považujú za náhradné batérie. 

Ostatné batérie, powerbanky a akumulátory je povolené prepravovať len s povolením leteckého dopravcu v príručnej batožine.

Áno Nie

Batérie invalidných vozíkov a mobilné pomôcky so zabudovanými batériami

Inštalovaná batéria musí byť chránená tak, aby sa predišlo skratu, kabeláž musí byť izolovaná a ovládacie prvky musia byť chránené a to aj pri pohybe batožiny.

Vyžaduje sa povolenie leteckého dopravcu. 

Nie Áno

Batérie invalidných vozíkov a mobilné pomôcky s vyberateľnými batériami

Každá batéria vybratá z mobilnej pomôcky nesmie presiahnuť 300 Wh.

Cestujúci môže mať so sebou maximálne jednu náhradnú lítium-iónovú batériu s kapacitou nepresahujúcou 300 Wh alebo dve náhradné batérie, každú s kapacitou nepresahujúcou 160 Wh. Všetky batérie vybraté zo zariadenia a všetky náhradné batérie sa prepravujú v príručnej batožine.

Vybratú alebo náhradnú batériu je potrebné chrániť pred poškodením (napr. vložením do ochranného obalu).

Vyžaduje sa povolenie leteckého dopravcu.

Áno Nie

Bejzbalové a softbalové pálky, biliardové tága

Nie Áno

Dáždniky 

Dáždniky s ostrým hrotom alebo väčších rozmerov sú povolené iba v podanej batožine.

Áno Áno

Detektor kovov

Preprava v podanej batožine je povolená iba bez batérie.

Áno Áno

Detská strava a detská výživa 

V prípade prepravy detskej stravy v príručnej batožine vo forme kvapaliny, je potrebné dodržať množstvo potrebné na dobu trvania letu.  Tekutiny pre dojčatá (voda, čaj, mlieko a podobne) je možné prepravovať aj vo väčších množstvách ako 100 ml. 

Bezpečnostný personál vopred upozornite na prepravu detskej stravy.

Áno Áno

Drony

V príručnej batožine sú povolené iba so súhlasom leteckej spoločnosti.

V prípade prepravy v podanej batožine, musia byť prepravované bez batérií. Batérie musia byť prepravované oddelene od zariadenia v príručnej batožine. 

Áno Áno

Džem, marmeláda, med, nutella, sirup, zaváraniny

V prípade prepravy v príručnej batožine, je potrebné dodržať maximálny objemový limit na prepravu tekutín.

Áno Áno

Elektronické cigarety

Batérie musia byť prepravované oddelene od cigarety v príručnej batožine. V prípade prepravy v podanej batožine, musia byť cigarety prepravované bez batérií. 

Áno Nie

Fény

Áno Áno

Filmy pre filmové, instantné fotoaparáty a tlačiarne

Preprava filmov a krehkých predmetov v podanej batožine sa neodporúča.

Áno Áno

Fľaše – prázdne, 

Nádoby - prázdne

Áno Áno

Fotoaparáty, videokamery

Preprava krehkých predmetov, hodnotných a cenných elektronických spotrebičov v podanej batožine sa neodporúča.

V prípade prepravy v podanej batožine, musia byť zariadenia prepravované bez batérií. Batérie musia byť prepravované oddelene od zariadenia v príručnej batožine.

Áno Áno

Hokejky

Nie Áno

Holiace strojčeky – bezpečnostné jednorazové

Áno Áno

Holiace žiletky, britvy

Nie Áno

Horolezecká výstroj

Odporúča sa prepravovať v podanej batožine.

Na prepravu niektorých predmetov je potrebný súhlas leteckej spoločnosti.

Nie Áno

Ihly a aplikačné zdravotné pomôcky k aplikácii inzulínu a iných medikamentov

Odporúča sa prepravovať v originálnom balení. Potvrdenie od lekára sa odporúča, ale nie je nevyhnutné.

Áno Áno

Jedlo

V prípade prepravy potravín vo forme kvapaliny, pasty, želatíny, gélu (džem, marmeláda, nutella, bryndza, kompót, sirup, paštéta, tavený syr) v príručnej batožine, je potrebné dodržať maximálny objemový limit na prepravu tekutín.

Áno Áno

Lavínové záchranné vesty

Musia byť zabalené tak, aby nedošlo k náhodnej aktivácií zariadení. Zariadenia môžu obsahovať najviac dve tlakové nádoby a maximálne dve náhradné nádoby. Náplne musia obsahovať nehorľavý plyn. Pokiaľ je zariadenie vybavené pyrotechnický spúšťacím mechanizmom, nesmie obsahovať viac ako 200 mg výbušniny.  Airbagy v batohoch musia byť vybavené pretlakovými ventilmi.

Je možné prepravovať len 1 kus na cestujúceho. 

Vyžaduje sa povolenie leteckého dopravcu. 

Zariadenia je potrebné deklarovať na check-in pulte a následne odovzdať na pracovisku nadrozmernej batožiny.

Áno Áno

Lieky, lekárske krémy, lekárske masti, kvapky, roztoky, iné medikamenty, tekuté/netekuté lieky

Odporúča sa prepravovať v originálnom balení. Potvrdenie od lekára sa odporúča, ale nie je nevyhnutné.

Preprava je možná vrátane chladiacich náplní. Na chladiace náplne sa nevzťahuje maximálny objemový limit na prepravu tekutín.

Áno Áno

Lopty

Ku preprave sú z bezpečnostných dôvodov akceptované iba vyfúknuté lopty.

Áno Áno

Ortopedické kĺbové náhrady, endoprotézy a implantáty

Cestujúci má právo požiadať bezpečnostný personál o fyzickú kontrolu bez použitia elektronických detekčných zariadení. Potvrdenie od lekára sa odporúča, ale nie je nevyhnutné.

Áno Áno

Inzulínové pumpy, kardiostimulátory a zariadenia slúžiace ako zdravotné pomôcky

Cestujúci má právo požiadať bezpečnostný personál o fyzickú kontrolu bez použitia elektronických detekčných zariadení. 

Potvrdenie od lekára sa odporúča, ale nie je nevyhnutné.

Áno Áno

Jedlo, samoohrievacie jedlo (meal ready to eat)

Áno Áno

Mäso, salámy, klobásy, tvrdé syry

Áno Áno

Munícia, strelivo

Vyžaduje sa povolenie leteckého dopravcu. 

Na povolenie prepravy strelných zbraní a munície/streliva je potrebné predložiť potvrdenie o oprávnení na držanie strelnej zbrane a munície podľa platných právnych predpisov ( napr. zbrojný preukaz, zbrojný sprievodný list) a povolenie leteckého dopravcu, ktoré je cestujúci povinný vyžiadať si vopred. Munícia a náboje musia byť bezpečne zabalené. 

Náboje s výbušným alebo zápalným projektilom sú zakázané.

Zbrane prepravované na športové účely, poľovné zbrane, munícia a strelivo (maximálne množstevné obmedzenie 5 kg/1 osobu, len pre vlastnú potrebu) je potrebné deklarovať na check-in pulte a následne odovzdať zamestnancovi bezpečnostnej kontroly na pracovisku nadrozmernej batožiny.

Nie Nie

Náplne do zapaľovačov

zápalky typu „strike anywhere“, turbo zapaľovače „blue flame lighter“, intenzívne zapaľovače s modrým plameňom, benzínové zapaľovače, zapaľovače napájané lítiovou batériou, podpaľovače (všetky druhy)

Nie Nie

Nože, nožnice, vývrtky s čepeľou kratšou ako 6 cm

V prípade nožníc sa dĺžka hrotu meria od spojovacieho čapu.

V prípade vývrtiek sa dĺžka meria od rukoväte po hrot.

Áno Áno

Nože, nožnice, vývrtky s čepeľou dlhšou ako 6 cm

V prípade nožníc sa dĺžka hrotu meria od spojovacieho čapu.

V prípade vývrtiek sa dĺžka meria od rukoväte po hrot.

Nie Áno

Nože multifunkčné

Dĺžka ktoréhokoľvek nástroja nesmie presiahnuť 6 cm.

Áno Áno

Nože - taktické a bojové 

sú zakázané v príručnej batožine bez ohľadu na dĺžku čepele.

Nie Áno

Omračujúce zariadenia

 (zariadenia spôsobujúce šoky, tasery, omračujúce pištole a obušky, jatočné pištole)

Nie Nie

Panvice, hrnce

Áno Áno

Paralyzátory, paralyzujúce spreje, obranné spreje a iné spreje s obsahom dráždivých látok 

Nie Nie

Potraviny

(cukrárske výrobky, sladkosti, bagety, sendviče, mäsové výrobky, salámy, klobásy, tvrdé syry, ovocie)

V prípade prepravy potravín vo forme kvapaliny, pasty, želatíny, gélu (džem, marmeláda, nutella, bryndza, kompót, sirup, paštéta, tavený syr) v príručnej batožine, je potrebné dodržať maximálny objemový limit na prepravu tekutín.

Áno Áno

Pracovné náradie (kladivá, píly, skrutkovače, dláta, vrtáky, vŕtacie korunky, kliešte, )

Nie Áno

Prázdne fľaše a nádoby

Áno Áno

Preprava živých orgánov a biologického materiálu – Dry Shipper

S obsahom podchladeného skvapalneného dusíka. Konštrukcia izolovaného balenia nesmie dovoliť vytvoriť tlak vo vnútri kontajneru a únik tekutého dusíku.

Odporúča sa povolenie leteckého dopravcu

Áno Áno

Púder – detský, kozmetický púder

Áno Áno

Putá, sťahovacie a viazacie pásky

Nie Áno

Pyrotechnika, zábavná pyrotechnika, prskavky, vystreľovacie konfety, dymovnice, dymové pochodne, dymové trubice

Nie Nie

Repelenty na odpudzovanie hmyzu, komárov, kliešťov a pod.

V prípade prepravy v príručnej batožine, je potrebné dodržať maximálny objemový limit na prepravu tekutín.

Áno Áno

Rybárske udice, navijaky, silony 

Nie Áno

Selfie tyče, statívy

Áno Áno

Skateboardy, longboardy, hoverboardy, minisegway

V prípade prepravy v podanej batožine, musia byť zariadenia prepravované bez batérií. Batérie musia byť prepravované oddelene od zariadenia v príručnej batožine.

Batérie je možné vzhľadom na veľkú kapacitu, povolené prepravovať len s povolením leteckého dopravcu v príručnej batožine.

Nie Áno

Slnečníky

Slnečníky je potrebné deklarovať na check-in pulte a následne odovzdať na pracovisku nadrozmernej batožiny.

Nie Áno

Smart bags, batožina so zabudovanou lítiovou batériou

V prípade prepravy v podanej batožine, musia byť zariadenia prepravované bez batérií. Batérie je povolené prepravovať len v príručnej batožine.

Ak kapacita batérie presahuje 0,3 g kovového lítia, 2,7 Wh alebo ak batériu nie je možné zo smart bagu odňať, je zakázané prepravovať takúto batožinu v príručnej batožine aj v podanej batožine. 

Áno Nie

Spreje a iné tlakové nádoby

na iné ako lekárske účely a kozmetické potreby

Nie Nie

Stany

Áno Áno

Stanové tyče

Nie Áno

Stanové kolíky 

ak dĺžka čepele presahuje 6 cm

Nie Áno

Strunové hudobné nástroje

Náhradné struny je povolené prepravovať iba v podanej batožine.

Nie Áno

Suchý ľad

Vyžaduje sa povolenie leteckého dopravcu.

Hmotnosť nesmie presiahnuť 2,5 kg na 1 osobu, obal musí umožňovať únik sublimujúceho oxidu uhličitého. 

V prípade prepravy v podanej batožine musí byť na batožine viditeľne uvedená informácia s názvom DRY ICE a čistou hmotnosťou suchého ľadu.

Áno Áno

Sviečky

Áno Áno

Tenisové rakety

Áno Áno

Teplomery - lekárske

Malý lekársky alebo klinický teplomer, ktorý obsahuje ortuť a je určený pre osobnú potrebu, musí byť zabelený v bezpečnom obale.

Množstevné obmedzenie je 1 kus/1 osobu.

Nie Áno

Tlakové nádoby 

(plynové kartuše, campingové kartuše, palivové fľaše, tlakové nádoby určené na iné ako na lekárske účely a iné tlakové nádoby obsahujúce stlačený plyn)

Nie Nie

Urna a spopolnené ľudské pozostatky

Vyžaduje sa povolenie leteckého dopravcu. Vyžaduje sa úmrtný list a doklad o spopolnení. Popol musí byť bezpečne zabalený v originálnom balení.

Vyžaduje sa povolenie leteckého prepravcu.

Áno Áno

Záchranné vesty, lavínové záchranné vesty a iné airbagové vesty

Musia byť zabalené tak, aby nedošlo k náhodnej aktivácií zariadení. Zariadenia môžu obsahovať najviac dve tlakové nádoby a maximálne dve náhradné nádoby. Náplne musia obsahovať oxid uhličitý alebo iný nehorľavý plyn. Pokiaľ je zariadenie vybavené 

pyrotechnickým spúšťacím mechanizmom, nesmie obsahovať viac ako 200 mg výbušniny.

Je možné prepravovať len 1 kus na cestujúceho. 

Vyžaduje sa povolenie leteckého dopravcu.

 Zariadenia je potrebné deklarovať na check-in pulte a následne odovzdať na pracovisku nadrozmernej batožiny.

Áno Áno

Zapaľovače a obyčajné zápalky

Maximálne množstevné obmedzenie 1 kus/1 osobu.

Pozn.: Náplne do zapaľovačov,  zápalky typu „strike anywhere“, turbo zapaľovače „blue flame lighter“, intenzívne zapaľovače s modrým plameňom, benzínové zapaľovače, zapaľovače napájané lítiovou batériou bez bezpečnostného uzáveru, podpaľovače (všetky druhy) sú zakázané prepravovať v príručnej aj v podanej batožine. 

Áno Nie

Zariadenia na terapiu a liečbu spánkového apnoe, CPAP

V prípade, ak prístroj obsahuje lítiovú batériu, je potrebné ho prepravovať v príručnej batožine.

Potvrdenie od lekára nie je nevyhnutné.

Áno Áno

Zbrane (palné, strelné), 

prostriedky na vystrelenie náboja, napodobeniny a repliky zbraní, hračkárske zbrane, súčiastky zbraní, signálne a štartovacie pištole, airsoftové zbrane, praky, harpúny, luky, kuše, šípy, oštepy

Nie Nie

Zbrane prepravované na športové účely a poľovné zbrane 

Vyžaduje sa povolenie leteckého dopravcu. 

Pozn.: Na povolenie prepravy strelných zbraní a munície/streliva je potrebné predložiť potvrdenie o oprávnení na držanie strelnej zbrane a munície podľa platných právnych predpisov ( napr. 

zbrojný preukaz, zbrojný sprievodný list) a povolenie leteckého dopravcu, ktoré je cestujúci povinný vyžiadať si vopred.

Zbrane prepravované na športové účely, poľovné zbrane a muníciu/strelivo (maximálne množstevné obmedzenie 5 kg/1 osobu a len pre vlastnú potrebu) je potrebné deklarovať na check-in pulte a následne odovzdať na pracovisku nadrozmernej batožiny.

Nie Áno

Zvieratá

Prepravované zviera je zamestnancami detekčnej kontroly podrobené detekčnej kontrole buď ako cestujúci, alebo ako príručná batožina.

Vyžaduje sa povolenie leteckého dopravcu a dokumenty nevyhnutné na prepravu zvierat (pas zvieraťa, potvrdenie o aplikácii mikročipu a zaočkovanie proti besnote)

Áno Áno

Žehličky na vlasy, kulmy na vlasy, fény

Áno Áno

Žiletky, britvy

Nie Áno


Bezpečnostný personál Vás môže požiadať, aby ste predmet z batožiny vybrali za účelom vykonania dodatočnej kontroly.

Zakázané predmety na stiahnutie v PDF