Informácie

B2B - Smart solutions

Letisko M. R. Štefánika je najväčším a hlavným letiskom v Slovenskej republike, cez ktoré ročne prejde približne 2 milióny cestujúcich. Priaznivá poloha bratislavského letiska v rámci strednej Európy a jeho prepojenie na ďalšie segmenty dopravy (železničná, cestná a vodná doprava) sú významné faktory, ktoré dávajú Letisku Bratislava predpoklady stať sa významným subjektom v oblasti civilného letectva z pohľadu leteckej prepravy osôb a nákladu.