Výstava umelcov Rudavského a Šmondrka v GAT

Výstava umelcov Rudavského a Šmondrka v GAT V Termináli všeobecného letectva (GAT) na BTS vystavuje od novembra do januára dvojica umelcov Miroslav Rudavský a Norbert Šmondrk svoje umelecké diela. Vernisáž predajnej výstavy diel súčasných sochárov a maliarov sa konala 15. 11. Vystúpil na nej sólista opery SND Ivan Ožvát.

Miroslav Rudavský vystavuje vo VIP termináli letiska sochy a objekty s názvami Karneval v Benátkach, Svetelný objekt, Obyvateľka planéty Zem, Klenot Zeme, Sopečné lupene, Misa, Atómy Vesmíru 1 a 2, a iné. Jeho sochy sú keramické kolorované objekty. Sú ručne modelované z hliny, po vysušení  sú vypaľované v peciach. Po realizácii výpalov sú sochy kolorované farbami, glazúrami či  s využitím intarzie vitrážou podľa zámeru autora.

Norbert Šmondrk predstavil svoje objekty a užitý design spracovaný technikou taveného skla, technológiou fúkaného skla či z porcelánu. Pri objektoch z taveného skla sú objekty najprv modelované, následne spracovaná forma, do ktorej je v peciach pretavené sklo. Následne sa objekty povrchovo upravujú rezaním, brúsením, leštením a pieskovaním.

Rudavský je absolventom Strednej umelecko-priemyselnej školy v Bratislava. Popri sochárskej a maliarskej tvorbe sa venuje aj dizajnu – vytvára svetelné objekty z keramiky kombinované s farebným sklom.

Šmondrk je autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov. Študoval v Bratislave na Fakulte architektúry STU (prof. M. Bašo) a na VŠVU (prof. R. Janák). V rokoch 1989 – 1990 pracoval v bratislavskom architektonickom ateliéri HUMA 90. Od roku 1990 vedie vlastný ateliér Štúdio K.F.A. architektúra & design. Spoluzakladateľ architektonického združenia Klub 66, pôsobil ako člen prezídia Spolku architektov Slovenska a hosťujúci asistent na Katedre občianskych stavieb FA STU, Bratislava.