Obmedzenia na letisku počas návštevy Svätého Otca

– Letisko M. R. Štefánika v Bratislave upozorňuje cestujúcu verejnosť na dopravné obmedzenia, ktoré sú plánované v dňoch 12. – 15. 9. 2021 v súvislosti s návštevou pápeža Františka na Slovensku. Odporúčame, aby sa cestujúci v tieto dni dostavili na letisko minimálne 2,5 hodiny pred svojím odletom a brali ohľad na možné zdržanie pri doprave z/na letisko. Na návštevu Svätého Otca sa na letisku pripravujeme naozaj dôsledne v súčinnosti s ostatnými participujúcimi zložkami.

Obmedzenia na letisku počas návštevy Svätého Otca

V súvislosti s návštevou Svätého Otca nebude na Letisku M. R. Štefánika obmedzená prevádzka pravidelných ani charterových letov. Všetky linky teda budú vybavované podľa aktuálneho letového poriadku. Na letisku však bude vyššia koncentrácia bezpečnostných zložiek a platiť bude sprísnený bezpečnostný režim.

Počas presunu delegácií sú plánované krátke uzávery príjazdovej aj odjazdovej komunikácie (Ivanská cesta) medzi obchodným centrom IKEA a letiskom, a to v oboch smeroch. Počas uzávery ciest nebude premávať MHD, motorovým vozidlám nebude umožnený vstup ani výjazd z areálu letiska. Čas uzávery ciest sa v prípade meškania letov môže zmeniť. Cestujúcim, ktorí majú odlietať v čase týchto dopravných obmedzení, odporúčame dostaviť sa na letisko s časovým predstihom aspoň 2,5 hodiny pred plánovaným odletom.

Plánované časy uzávery Ivanskej cesty v úseku Letisko Bratislava – IKEA obojsmerne:
(môže sa zmeniť v prípade omeškania príletu alebo odletu)

12. 9. 2021 v čase 15:30 – 16:00
14. 9. 2021 v čase 7:30 – 8:05
14. 9. 2021 v čase 19:15 – 19:45
15. 9. 2021 v čase 13:00 – 13:35