Výbušné a zápalné látky

Do vyhradených bezpečnostných priestorov a na palubu lietadla je zakázané vniesť:

  • ostré náboje, znehodnotené náboje, náboje používané ako kľúčenky, prívesky, zapaľovače a iné predmety v tvare nábojov, nábojnice a akékoľvek iné strelivo (diabolky a podobne),
  • ohňostroje, svetlice vo všetkých podobách, dymovnice a dymotvorné zariadenia,
  • pyrotechniku vrátane zábavnej a hračkárskej pyrotechniky,
  • výbušné hlavice, výbušné zariadenia a ich repliky,
  • horľavé tekutiny ako napríklad benzín, nafta, kvapalný zapaľovač, alkohol ( nad 70%), etanol, detonátory a rozbušky, plyny a plynové nádoby, napríklad bután, propán, acetylén, kyslík.

Upozornenie:
Zapaľovače akéhokoľvek druhu sa nemôžu prepravovať v príručnej ani zapísanej batožine. Vzhľadom na charakter daného predmetu (tlaková nádoba s nebezpečnou horľavou látkou), je možné v leteckej doprave zapaľovač prevážať výlučne na "tele majiteľa", t. j. umiestením vo vreckách oblečenia. Zapaľovač je nutné deklarovať pred detekčnou kontrolou umiestnením do prepravy. Nie je možné prepravovať zapaľovače typu ZIPPO.