Tekutiny

Cestujúci smie v príručnej batožine prevážať látky tekutej, pastovej a gélovej povahy len:

  • v samostatných nádobách s objemom maximálne 100 ml/ 100 g,

Cestujúci je povinný v rámci detekčnej kontroly riadiť sa pokynmi zamestnanca bezpečnostnej kontroly, ten je oprávnený vydať pokyn na vybratie všetkých tekutín z príručnej batožiny a deklarovať ich samostatne umiestením v prepravke. Patria sem napríklad:

  • šampóny, sprchové šampóny a gély, parfumy,
  • nealkoholické a alkoholické nápoje,
  • potraviny obsahujúce tekutiny ako smotana, paštéta, jogurt, ovčí syr, bryndza, treska, kečup, horčica, nutella, tvaroh,
  • iné látky tekutej povahy.

Je možné prepravovať tekutiny nad 100 ml, zakúpené na inom letisku a uzatvorené v špeciálnych vreckách (STEB). Je potrebný aj doklad o zakúpení, nie starší ako 24 hod.

Tekutiny pre potreby diabetikov, tekuté lieky, roztok na kontaktné šošovky a pod. môžu byť prepravené v príručnej batožine aj vo väčšom množstve ako 100 ml, nie je potrebné predložiť lekárske potvrdenie.

! Pri tekutých látkach nerozhoduje aktuálny obsah balenia ale ten, ktorý je uvedený na predajnom obale. Plastové vrecká je možné zakúpiť si aj na letisku.