Spreje

Cestujúci smie v príručnej batožine prevážať aerosóly za predpokladu, že niehorľavé (na obale nesmie byť piktogram ohňa), a zároveň:

  • maximálna veľkosť jednotlivého balenia je 100 ml,

Do skupiny patria napríklad:

  • spreje na vlasy,
  • podpažné spreje a i.

! Pri aerosóloch nerozhoduje aktuálny obsah balenia, ale ten, ktorý je uvedený na predajnom obale. Pre zapísanú batožinu, ktorú cestujúci odovzdáva na vybavovacom pulte, tzv. check-in pulte, platia pre aerosóly nasledovné objemové pravidlá: maximálny objem prevážaných sprejov je 2 l / 2 kg, pričom objem jednotlivého balenia nesmie presiahnuť 500 ml / 500 g.