Ostré a tupé predmety

Zakázané predmety v príručnej batožine

Zoznam zakázaných predmetov stanovuje vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2015/1998 z 5. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva. 

Podľa tohto nariadenie v celej EÚ platí, že cestujúcim sa nepovoľuje mať pri sebe vo vyhradených bezpečnostných priestoroch a na palube lietadla tieto predmety:

a, palné a strelné zbrane a iné prostriedky na vystrelenie náboja vrátane:

- všetkých druhov strelných zbraní, ako s pištole, revolvery, pušky, brokovnice,

- hračkárskych zbraní, replík a napodobenín strelných zbraní, ktoré si možno pomýliť so skutočnými zbraňami,

- súčiastok strelných zbraní s výnimkou teleskopických zameriavacích zariadení,

- zbraní na stlačený vzduch a CO2, ako sú pištole a pušky, do ktorých sa používajú ako náboje plastové či kovové diabolky či broky,

- signálnych pištolí a štartovacích pištolí,

- lukov, kuší a šípov,

- zbraní vystreľujúcich harpúny a oštepy,

prakov a katapultov,

b, omračujúce zariadenie vrátane

 • zariadení spôsobujúcich šoky, ako sú napr. omračujúce pištole, tasery a omračujúce obušky,
 • zariadení na omráčenie zvierat a jatočných pištolí,
 • ochromujúcich a znehybňujúcich chemických látok, plynov a sprejov, ako sú koreninové spreje, slzný plyn, chemické spreje a spreje na odpudzovanie zvierat,

c, predmety s ostrým hrotom alebo ostrou hranou, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie, vrátane

 • predmetov určených na sekanie, ako sú sekery, sekerky a sekáčiky,
 • nástrojov na drvenie a sekanie ľadu,
 • žiletiek,
 • orezávacích nožov,
 • nožov s čepeľou dlhšou ako 6 cm,
 • nožníc s ostrím dlhším ako 6 cm meraným od čapu,
 • nástrojov bojových umení s hrotom alebo ostrím,
 • mečov a šablí,
 • ceremoniálne (obradné, zberateľské, slávnostné) nože, voľné žiletky a britvy (okrem jednorazových holiacich strojčekov so žiletkou v uzavretom puzdre),
 • ľadové korčule, celokovové príborové nože

Možné je prepraviť iba príborové nože s umelou/drevenou rúčkou, ktorých dĺžka čepele je do 6 cm.
Vidličky – iba detské vidličky so zaoblenými hrotmi
Dáždniky – nesmú byť prepravované dáždniky s akýmkoľvek ostrým hrotom

V príručnej batožine sú povolené iba nožíky (bez vývrtky) a nožnice, ak dĺžka ostrej čepele je kratšia ako 6 cm.

d, pracovné nástroje, ktoré môžu spôsobiť zranenie, vrátane

 • sochorov,
 • vrtákov a vŕtacích koruniek vrátane prenosných vŕtačiek na batérie,
 • nástrojov s ostrím alebo vretenom dlhším ako 6 cm, ktoré sa môžu použiť ako zbraň, ako sú skrutkovače a dláta,
 • píl vrátane prenosných píl na batérie,
 • spájkovacích lámp,
 • svorkovačiek a klincovačiek,

Zakázané sú: remeselné nástroje potenciálne použiteľné ako ostré alebo brúsené zbrane, napr. vrtáky všetkých druhov, kladivá, kliešte, skrutkové kľúče, spájkovacie lampy, „švajčiarske karty“, univerzálne pracovné nástroje a všetky ostatné pracovné nástroje. V príručnej batožine sú povolené prevážať skrutkovače a dláta len ak je ich dĺžka a dĺžka vretena kratšia ako 6 cm.

e, tupé nástroje, ktoré môžu spôsobiť zranenie, vrátane

 • bejzbalových a softbalových pálok,
 • palíc a obuškov ako sú napr. kyjaky, obušky s olovenou hlavicou a policajné obušky,
 • nástrojov bojových umení,
 • hokejky, biliardové tága, rybárske prúty, skateboardy, akékoľvek príslušenstvá k stanom (napr. stanové kolíky, skladacie stanové tyče, tenisové rakety, kolobežky, odrážadlá, chodecké palice, lopty v mäkkom obale, balóny

f, výbušniny a zápalné látky a zariadenia vrátane

 • munície,
 • výbušných hlavíc,
 • detonátorov a rozbušiek,
 • replík alebo napodobenín výbušných zariadení,
 • mín, granátov a iných vojenských výbušných materiálov,
 • ohňostrojov a inej pyrotechniky,
 • dymotvorných nádob a zásobníkov,
 • dynamitu, pušného prachu a plastických trhavín.

Upozornenie:
Zapaľovače akéhokoľvek druhu sa nemôžu prepravovať v príručnej ani zapísanej batožine. Vzhľadom na charakter daného predmetu (tlaková nádoba s nebezpečnou horľavou látkou), je možné v leteckej doprave zapaľovač prevážať výlučne na "tele majiteľa", t. j. umiestením vo vreckách oblečenia. Zapaľovač je nutné deklarovať pred detekčnou kontrolou umiestnením do prepravy. Nie je možné prepravovať zapaľovače typu ZIPPO.