Covid-19: Otázky a odpovede

 • Dokedy bude platiť zákaz civilných letov z Bratislavy?

  Ústredný krízový štáb SR zakázal civilné lety z troch slovenských letísk (Bratislava, Poprad, Košice) od 13. marca 2020 a platiť bude do odvolania. Obchodné prevádzky na letisku sú uzatvorené, s výnimkou potravín Delia, no letisko i naďalej odbavuje nákladné lety, repatriačné lety, humanitárne lety, záchranárske lety, technické lety či štátne lety. Predpokladáme utlmenie prevádzky aj v priebehu apríla, mája a júna. Ryanair plánuje prevádzkovať lety od júla. Ostatní dopravcovia podľa povolenia štátu.

 • Je letisko úplne zatvorené?

  Z Letiska M. R. Štefánika sú od piatka 13. marca zakázané civilné lety s cestujúcimi. Väčšina vchodov do odbavovacej budovy letiska je uzatvorená, zatvorené sú aj obchodné prevádzky s výnimkou potravín Delia. Avšak letisko aj naďalej vybavuje repatriačné lety Slovákov zo zahraničia, nákladné lety vrátane nákladných letov so zdravotníckymi pomôckami, záchranárske lety, humanitárne lety, technické lety či štátne lety. Letisko tak nie je úplne uzatvorené.

 • Mám zakúpený let v apríli, máji či júni a ešte nebol zrušený. Poletí sa už vtedy?

  V tejto chvíli nevieme, ako dlho budú civilné lety z Letiska M. R. Štefánika zakázané. Ak vás neinformovala letecká spoločnosť e-mailom alebo sms správou o zrušení letu, počkajte na ďalšie informácie od dopravcu, avšak aj v priebehu apríla a mája predpokladáme utlmenie prevádzky letov. Ryanair plánuje obnoviť časť letov od júla, ostatní dopravcovia v júni, ak to štát povolí.

 • Kedy sa dozviem, že je môj let zrušený? Ešte mi neprišiel e-mail od leteckej spoločnosti. Znamená to, že sa môj let uskutoční?

  Letecké spoločnosti informujú cestujúcich postupne. Ak ste e-mail či sms správu o zrušení letu ešte nedostali, počkajte na informácie od dopravcu. Zaslané vám budú na e-mail, ktorý ste zadávali pri rezervácii letenky, či už priamo na webovej stránke dopravcu, alebo cez predajcov leteniek. Zároveň odporúčame sledovať webové stránky dopravcov pre viac informácií.

 • Čo robiť, ak je môj let zrušený?

  Letecké spoločnosti vám informácie o ďalšom postupe zašlú prostredníctvom e-mailu. Spravidla ponúknu možnosť vrátenia ceny za letenku, alebo zmenu rezervácie letenky na iný dátum či do inej destinácie, alebo ponúknu vrátenie sumy za letenky prostredníctvom poukážky (voucher), ktorú je možné využiť na kúpu ďalších letov v rámci siete liniek dopravcu v budúcnosti.

 • Mám na letisku zaparkované svoje auto. Ako sa k nemu dostanem?

  Parkoviská P1 aj P2 sú otvorené. Ak máte na letisko zaparkované auto, ktoré ste si doposiaľ nevyzdvihli, účtovaná vám bude len suma pôvodne zamýšľanej dĺžky parkovania. Informácie vám poskytne priamo na mieste v modrej unimobunke na parkovisku P2 zamestnanec parkoviska, alebo ich získate na telefónnych číslach  +421 2 3303 6261 a +421 904 270 624.

 • Som v zahraničí a chcem sa vrátiť na Slovensko. Kam sa mám obrátiť?

  Kontaktujte elektronicky, e-mailom, zastupiteľský úrad Slovenskej republiky (veľvyslanectvo) v krajine, v ktorej sa nachádzate a uveďte svoje identifikačné a kontaktné údaje a dôvod pobytu v zahraničí. Tieto informácie následne budú zaslané na príslušné odbory rezortu diplomacie v Bratislave, ktoré sa v spolupráci s jednotlivými zastupiteľskými úradmi snažia nájsť všetky dostupné možnosti riešenia situácie. 

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR prosí o trpezlivosť, keďže v zahraničí sa v súčasnosti môže nachádzať viac ako 200-tisíc občanov SR. Vzhľadom na vysoký záujem občanov vyzýva, aby sa v maximálnej možnej miere snažili priblížiť k Slovensku vlastným spôsobom dopravy. Z kapacitných dôvodov je možné repatriáciu riešiť podľa priorít, teda maloletí, študenti, občania vyslaní do zahraničia z pracovných dôvodov. Zároveň MZV SR upozorňuje, že v zmysle platných nariadení je všetkým osobám, ktoré sa ako zorganizované skupiny vracajú z postihnutých oblastí zahraničia na územie SR alebo o repatriácii ktorých na územie SR sa rozhodne, nariadená izolácia v zariadenia určených Ministerstvom vnútra SR na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku je tejto osobe nariadená domáca izolácia v celkovej dobe spoločne 14 dní.

  Viac informácií nájdete na webe MZV SR: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/repatriacia

 • Ako sa dostanem na repatriačný let na Slovensko?

  V prvom rade kontaktujte e-mailom svoj zastupiteľský úrad (veľvyslanectvo) v krajine, v ktorej sa nachádzate. 

  Prvé evakuačné lety z Londýna vo Veľkej Británii (20. 3. a 24. 3) zorganizovala spoločnosť charter advisory s. r. o., rovnako aj prílet z Washingtonu v USA (27. 3.), viac informácií a možnosť registrácie preto nájdete na webovej stránke:

  https://www.charteradvisory.cz/evakuacni-lety

 • Môžem prísť čakať príbuzných z repatriačného letu a odovzdať im veci?

  Po prílete repatriačného letu na bratislavské Letisko M. R. Štefánika, v koordinácii s Ministerstvom vnútra SR a ambasádami participujúcich krajín, pôjdu slovenskí občania rovno do karantény určených zariadení Ministerstva vnútra SR, kde každý podstúpi testovanie na vírus COVID-19. Až na základe negatívnych výsledkov testu, po pár dňoch, budú prepustení cestujúci do domácej izolácie, do celkovej doby v súčte od príletu spolu 14 dní. Občania ostatných krajín budú okamžite po prílete prevezení do vlastnej krajiny, kde sa budú riadiť bezpečnostnými opatreniami a pokynmi danej krajiny.

  Cestujúci nastupujú do autobusov na prevoz do zariadení Ministerstva vnútra SR spravidla priamo na letiskovej ploche a preto nie je možné skontaktovať sa osobne s cestujúcimi priamo po prílete.

   

   

 • Aké preventívne opatrenia boli prijaté na letisku v súvislosti s COVID-19?

  Zakáz civilných letov od 13. marca 2020

  Preventívne opatrenia letiska

  Zamestnanci letiska, ktorí prichádzali do priameho styku s cestujúcimi, majú k dispozícii respirátory či ochranné rúška na tvár, tiež gumené rukavice. Zároveň sa na viacerých miestach na letisku nachádzajú dezinfekčné zariadenia na dezinfekciu rúk pre zamestnancov aj cestujúcich. Pravidelne sa dezinfikujú aj letiskové autobusy, vozidlá, vysielačky, kancelárie, miesta dotykov ako kľučky a pod. V súvislosti s COVID-19 boli zrušené všetky zahraničné cesty zamestnancov letiska aj pracovné porady. Letisko M. R. Štefánika má podrobný postup v prípade podozrenia na ohrozenie verejného zdravia spísaný v Pohotovostnom pláne letiska. Koncom januára 2020 sa na letisku uskutočnilo aj preventívne cvičenie pre preverenie postupov v prípade ohrozenia verejného zdravia.

  Zakázané lety do Talianska od 9. marca 2020

  Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu, ktorý zasadal na Ministerstve vnútra SR v piatok 6. marca, bol vydaný NOTAM pre letecké spoločnosti platný od polnoci 9. marca 2020 v znení: V SULADE S NARIADENIM USTREDNEHO KRIZOVEHO STABU SLOVENSKEJ REPUBLIKY S CIELOM ZABRANIT SIRENIU NAKAZY NOVYM KORONAVIRUSOM COVID-19: LETY ZO VSETKYCH TALIANSKYCH LETISK S MIESTOM URCENIA NA LETISKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY SU ZAKAZANE. Nariadenie sa týkalo všetkých pravidelných príletov a odletov z BTS do Ríma, Bologne, Milána a Alghera a spiatočne, do odvolania. Dopravca Ryanair informoval cestujúcich e-mailom či SMS správou o ďalšom postupe. Nariadenie sa zároveň týkalo všetkých príletov a odletov z Talianska, teda platí i pre obchodné a charterové lety.

  Meranie teploty cestujúcim od 28. februára 2020

  Bezpečnostná rada SR nariadila od 28. februára 2020 meranie teploty všetkým cestujúcim prilietajúcim na Slovensko. Priamo v príletovej hale letiska ho vykonávali hygieničky z Útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR. K dispozícii majú teplomery aj termokamery. V prípade teploty presahujúcej 38 °C bol s cestujúcim vedený rozhovor o jeho cestovateľskej anamnéze a v prípade podozrenia na COVID-19 by bol cestujúci prevezený priamo z letiska zdravotníkmi do izolácie v nemocnici. Meranie teploty cestujúcim prebiehalo aj na letiskách v Poprade a Košiciach. Po zákaze civilných letov 

  Vypĺňanie dotazníkov na palubách všetkých lietadiel prilietajúcich do Bratislavy od 25. februára 2020

  Zároveň všetci cestujúci, ktorí priletia do Bratislavy, vypĺňajú na základe pokynu premiéra SR Petra Pellegriniho na palubách lietadiel dotazníky. Vypĺňajú údaje o lete, ktorým prileteli, osobné informácie, adresu trvalého i prechodného pobytu či kontakty na blízke osoby v prípade pohotovosti. Dotazníky budú slúžiť orgánom na ochranu zdravia na spätné dohľadanie osôb, v prípade, ak sa potvrdí, že na palube konkrétneho letu bola osoba s potvrdeným ochorením COVID-19. Útvar vedúceho hygienika rezortu dopravy zároveň vyzval cestujúcich, aby dotazníky dôsledne vypĺňali, pretože v prípade krízovej situácie môžu výrazne pomôcť pri zabezpečení ďalších preventívnych opatrení proti šíreniu vírusu. Dotazníky rozdá počas letu na palube lietadla cestujúcim palubný personál, alebo im budú poskytnuté po prílete. Majte preto k dispozícii perá na vypĺňanie dotazníkov.

  Informačná kampaň na letiskách od januára 2020

  Útvar vedúceho hygienika Ministerstva dopravy a výstavby SR zaslal letiskám na Slovensku, vrátane letiska v Bratislave, informačný materiál Svetovej zdravotníckej organizácie pre cestujúcu verejnosť o spôsoboch prevencie pred koronavírusom, ktorý je zverejnený v priestoroch letiska a na webstránke letiska:

  https://www.bts.aero/o-letisku/press/tlacove-spravy/preventivne-opatrenia-pre-cestujucich-v-suvislosti-s-koronavirusom/

  Informačné materiály o spôsoboch prevencie pred koronavírusom zaslal na letisko v Bratislave aj Úrad verejného zdravotníctva SR a sú umiestnené v informačných stojanoch na letisku.

  Cestujúcim sa naďalej odporúčalo dodržiavať všeobecné opatrenia, a to prísnu osobnú hygienu, najmä dôsledné umývanie rúk, vyhýbať sa kontaktu s chorými osobami, najmä s tými, ktorí majú kašeľ, vyhýbať sa preplneným miestam a 14 dní od príchodu z oblasti so zvýšeným výskytom ochorenia COVID-19  si kontrolovať svoj zdravotný stav. Úrady vyzývali tiež ľudí, aby zvážili cestovanie do zahraničia, zvlášť do oblastí, kde koronavírus už potvrdili.

   

 • Aké sú všeobecné preventívne opatrenia pred ochorením COVID-19?

  Všeobecné preventívne opatrenia pred ochorením COVID-19 

  Verejnosti sa odporúčajú dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí sem aj COVID-19):

  • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
  • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
  • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,
  • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
  • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha,
  • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,
  • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov,
  • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením,
  • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.

  Odporúčania pre cestovateľov po návrate na Slovensko:

  • kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní po návrate,
  • dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí,
  • ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní,
  • ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte lekára, lekársku pohotovostnú službu alebo operátora KOS ZZS a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti.

  Užitočné kontakty

  V prípade podozrenia na nákazu novým koronavírusom treba kontaktovať nonstop infolinku 0917 222 682 alebo písať na e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk K dispozícii sú aj nasledujúce kontakty funkčné 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

  Kontakty prístupné pre verejnosť:

  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

  Aktuálne zriadilo svoju infolinku aj Národné centrum zdravotníckych informácií. Odborníci na čísle 0800 221 234 odpovedajú na otázky 24 hodín 7 dní v týždni.

 • Potrebujete kontaktovať letisko Bratislava?

  Centrálna informačná služba Letiska M. R. Štefánika poskytuje informácie na telefónnom čísle 02/3303 3353 a prostredníctvom e-mailu info@bts.aero denne v čase od 7. hod. do 19. hod. Informácie nájdete aj na oficiálnej webstránke letiska www.bts.aero a na sociálnej sieti Facebook – Letisko Bratislava/Airport Bratislava.