Covid-19: Otázky a odpovede

 • Aké preventívne opatrenia boli prijaté na letisku v súvislosti s COVID-19?

  Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR nariadil od 7. septembra 2020 opatrenia pre oblasť civilného letectva, ktoré je na letiskách potrebné dodržiavať. Je potrebné:

  • Povinné nosenie ochranných tvárových rúšok (šatka, šál) v celej budove letiska aj na palube lietadla (cestujúci a všetky osoby, neplatí pre deti do 3 rokov).
  • Dezinfekcia rúk pri vstupe do terminálu.
  • Zachovávanie sociálnych rozostupov 2 m.
  • Pravidelne dezinfikovať dotykové plochy (kľučky, madlá, vozíky na batožinu).
  • Znefunkčniť aerosólové prístroje (sušiče rúk na wc).
  • Zabezpečenie oznamov pre cestujúcich na vchodových dverách o povinnosti dodržiavať nariadenia (rúška, rozostupy).
  • Zabezpečiť možnosť zakúpenia si rúšok a dezinfekčných gélov na letisku (v odletovej hale sa nachádza automat na rúška, dezinfekciu, možnosť kúpy aj v potravinách Delia).
  • Meranie telesnej teploty prilietajúcim cestujúcim.
  • Zabezpečiť zamestnancom letiska osobné ochranné pracovné prostriedky (rúška, rukavice, okuliare). 

  Základným pravidlom zostáva povinnosť mať prekryté ústa a nos (šatkou, rúškom)  v priestoroch letiska, ako aj na palube lietadla. Rovnako musí byť zabezpečená dezinfekcia rúk. Uprednostňuje sa bezkontaktné odbavovanie cestujúcich  a batožiny, rovnako aj bezhotovostný predaj na palube. Na letiskách musí byť zachovaný minimálne 2-metrový odstup v rade stojacich osôb. Nariaďuje sa meranie telesnej teploty cestujúcim, ktorí na Slovensko prilietajú. Toto opatrenie platí pre každý let. Rovnako, každý člen leteckého personálu musí byť pravidelne monitorovaný a sleduje sa jeho zdravotný stav. Nevyhnutnosťou ostáva pravidelná dezinfekcia priestorov letiska aj samotných lietadiel.

   

   

   

 • Aké sú všeobecné preventívne opatrenia pred ochorením COVID-19?

  Všeobecné preventívne opatrenia pred ochorením COVID-19 

  Verejnosti sa odporúčajú dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí sem aj COVID-19):

  • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
  • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
  • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,
  • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
  • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha,
  • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,
  • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov,
  • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením,
  • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.

   

 • Čo je potrebné spraviť pred príletom na Slovensko?

  Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko, je povinný vyplniť online formulár na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR: https://www.mindop.sk/covid/

  V prípade, že cestujúci prilieta z tzv. rizikovej krajiny, je povinný vyplniť  formulár https://korona.gov.sk/ehranica/. Ak prilietate zo zahraničia, ste povinní zotrvať v domácej izolácii 14 dní, resp. do doby bezplatného testovania na Covid-19 a negatívneho výsledku testu na Covid-19, ktorý je možné absolvovať najskôr na 8. deň po prílete.

  Podrobné informácie nájdete tu.

 • Aké platia podmienky pred odletom do zahraničia?

  Podmienky vstupu do jednotlivých krajín sveta nájdete tu: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

 • Kam sa lieta z Bratislavy?

  Aktuálny letový poriadok s destináciami a dňami odletov nájdete tu.

 • Je letisko otvorené 24 hodín?

  Letisko M. R. Štefánika je otvorené 24 hodín denne, avšak vchod do odletovej haly sa otvára 2,5 hodiny pred každým odletom. Dve hodiny pred každým odletom sa otvárajú niektoré obchodné prevádzky. Vstupovať do budovy letiska sa odporúča len cestujúcim.

 • Čo robiť, ak je môj let zrušený z dôvodu koronakrízy?

  Letecké spoločnosti vám informácie o ďalšom postupe zašlú prostredníctvom e-mailu. Spravidla ponúknu možnosť vrátenia ceny za letenku, alebo zmenu rezervácie letenky na iný dátum či do inej destinácie, alebo ponúknu vrátenie sumy za letenky prostredníctvom poukážky (voucher), ktorú je možné využiť na kúpu ďalších letov v rámci siete liniek dopravcu v budúcnosti.

 • Potrebujete kontaktovať letisko Bratislava?

  Centrálna informačná služba Letiska M. R. Štefánika poskytuje informácie na telefónnom čísle 02/3303 3353 a prostredníctvom e-mailu info@bts.aero. Informácie nájdete aj na oficiálnej webstránke letiska www.bts.aero a na sociálnej sieti Facebook – Letisko Bratislava/Airport Bratislava.