Informácie

POTREBUJETE CERTIFIKOVANÝCH ZAMESTNANCOV V OBLASTI BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY CIVILNÉHO LETECTVA (BOCL)?

Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) Vám prostredníctvom akreditovaných lektorov MDVRR SR ponúka širokú škálu školení BOCL vo forme teoretickej / praktickej odbornej prípravy v učebných priestoroch Letiska M. R. Štefánika

Cenník:

  • Základná odborná príprava osôb vyžadujúcich nesprevádzaný vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov podľa NK (EÚ) č. 185/2010 bod 11.2.6. ...............40,00 EUR bez DPH/osoba
  • Opakovaná odborná príprava osôb vyžadujúcich nesprevádzaný vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov podľa NK (EÚ) č. 185/2010 bod 11.2.6. ...............30,00 EUR bez DPH/osoba

Kontakty: +421 903 964 666, +421 903 418 294, avsectc@bts.aero