Letiskové odplaty

 

Informácie ku konzultácii s leteckými dopravcami

V súlade s § 3 ods. 1 zákona 213/2019 Zb. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) zahájilo proces konzultácie s leteckými dopravcami v júli 2022.

Spomedzi leteckých dopravcov, ktorí naplnili ustanovenia stanovené Zákonom, sa traja leteckí dopravcovia zúčastnili konzultácie, ktorá sa uskutočnila v Bratislave prostredníctvom online platformy MS Teams dňa 25. októbra 2022.

Letisko Bratislava dôsledne preskúmalo a posúdilo všetky pripomienky leteckých dopravcov, verbálne diskutované počas konzultácie, ako aj písomne doručené a dňa 7. novembra 2022, v zmysle Zákona, zverejnilo finálnu verziu cenníka letiskových odplát pre obdobie od 26. marca 2023 do 30. marca 2024.

Pre viac informácií súvisiacich s konzultáciou s leteckými dopravcami je nižšie publikované oficiálne oznámenie spolu s cenníkom. Oba uvedené dokumenty sú dostupné na stiahnutie v elektronickej forme.