Na bratislavskom letisku cvičili zásah pri simulovanej havárii lietadla

Zachrániť čo najviac ľudí pri simulovanej havárii lietadla. To bolo cieľom rozsiahleho cvičenia, ktoré zorganizovalo v utorok 13. mája 2014 Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS) priamo na pristávacej dráhe letiska. Z hľadiska rozsahu išlo o najväčšie cvičenie takéhoto druhu. Na letisku v Bratislave pri pristávaní simulovane havarovalo lietadlo so 189 ľuďmi na palube.

Fiktívna nehoda sa týkala leteckej spoločnosti Dalo Airlines pravidelnej linky z Milána do Bratislavy. Letecká nehoda si vyžiadala viac ako 150 zranených, z nich desiatky ťažko, a žiaľ aj niekoľkých mŕtvych. Medzi ťažko zranenými boli aj piloti lietadla.

„Cieľom cvičenia Nehoda s hromadným postihnutím osôb – letecká nehoda je vykonať komplexný nácvik pohotovostnej situácie pri záchrane veľkého počtu zranených osôb a preveriť reakčné časy, technické a personálne kapacity našich interných a externých záchranných a bezpečnostných zložiek. Vykonať takéto cvičenie vyžaduje platná legislatíva, zároveň však ide aj o spoločenskú povinnosť byť pripravený na takú závažnú mimoriadnu udalosť. Cvičenie preverí akcieschopnosť jednotky hasičského záchranného zboru letiska pri hasení požiaru lietadla a súčinnosť so zložkami integrovaného záchranného systému pri zachraňovaní osôb so zameraním na činnosti jednotlivých veliteľských funkcií, ako aj vyrozumievacie systémy a krízové štáby na rôznych úrovniach riadenia. Veľmi dôležitou súčasťou cvičenia budú výstupy pozorovateľov a následne koordinované odstraňovanie zistených nedostatkov,“ vysvetlil Branislav Homola, vedúci oddelenia krízového riadenia bratislavského letiska.

Nácviku sa zúčastnilo približne 300 osôb, z toho 190 figurantov – najmä študentov zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, z Katolíckej univerzity v Ružomberku, z Trnavskej univerzity, ako aj zamestnanci letiska a zamestnanci prevádzkovateľa lietadla. Zapojení boli rovnako hasiči letiska, policajti, pyrotechnici, psovodi a iné prevádzkové zložky letiska a externé subjekty.

Do cvičenia bolo zapojených viac ako 50 organizácií vrátane Air Transport Europe, Falck Záchranná, Life Star Emergency, Záchranná zdravotná služba Bratislava, Slovenský Červený kríž, Asociácia samaritánov SR, Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Univerzitná nemocnica Bratislava či všetky operačné strediská zložiek integrovaného záchranného systému a policajného zboru.

Bezpečnosť v okolí letiska bola zabezpečená príslušníkmi policajného zboru. Pre potreby nácviku a plynulý príchod zásahových zložiek bola čiastočne obmedzená aj doprava v okolí letiska.

Z dôvodu nácviku bola uzatvorená jedna z dvoch dráh letiska, a to dráha 13-31. Nácvik bol naplánovaný za akéhokoľvek počasia a trval 4 hodiny. Po ňom zhodnotili jednotlivé zložky plynulosť cvičenia na debrífingu.

„Predmetné cvičenie nám poskytlo unikátnu príležitosť vyskúšať si koordináciu činností a postupov jednotlivých zložiek integrovaného záchranného systému pri odstraňovaní následkov nehody s hromadným postihnutím osôb vo veľmi špecifickej a raritnej situácii, akou je letecká nehoda,“ povedal MUDr. Andreas Jusko, regionálny riaditeľ spoločnosti Falck Záchranná, a. s.