Bratislavské letisko je 5. najlepším letiskom východnej Európy

Medzinárodná ratingová agentúra pre oblasť leteckej dopravy a služieb spoločnosť SKYTRAX vyhlásila minulý týždeň v Barcelone výsledky hodnotenia letísk a kvality služieb za rok 2013 - THE BEST AIRPORTS AWARDS. Letisko M. R. Štefánika sa ocitlo medzi najlepšími letiskami po prvýkrát. Ide teda o významný úspech nášho najväčšieho civilného letiska.

„Bratislavské letisko M. R. Štefánika dosiahlo významný úspech, keď sa v regióne východná Európa umiestnilo na 5. priečke. Úspech je o to cennejší, že je to vôbec po prvýkrát, čo sa bratislavskému letisku podarilo do tejto prestížnej súťaže prebojovať,” informoval Ivan Trhlík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Letiska Bratislava.

Ceny The World Airports Awards vyplývajú z prieskumu medzi pasažiermi uskutočnenom v roku 2013 a začiatkom roka 2014. Dotazníky vyplnilo 12,85 milióna cestujúcich 110 rôznych národností. Prieskum pokrýval 410 letísk po celom svete. Cestujúci v prieskume hodnotili check-in, prílety, možnosti prestupu, nákupné možnosti, bezpečnosť a bezproblémovosť presunu k letu cez nástupnú bránu.

Kompletné výsledky hodnotenia sú k dispozícii na www.worldairportawards.com.